Corporate Social Responsibility

Anton Iphone Dump Januari 2017 5537

Så här jobbar vi med CSR:

• De mänskliga rättigheterna
Vi som bolag värdesätter, respekterar och tror på allas lika värde så som FN definierar de mänskliga rättigheterna. Ewes skall inte bedriva affärer tillsammans med en motpart som inte respekterar dessa.

• Lag och arbete
Ewes, tillsammans med sina dotterbolag, skall alltid följa lokala lagar och arbetsrättslig praxis. 
  
• Vår miljö
Ewes är bland annat en leverantör till miljöindustrin, men vi eftersträvar också en bättre miljö genom ett lokalt engagemang. Exempelvis vårt energieffektiviseringsprojekt och genom att vi är certifierade enligt ISO 14000. En certifiering som vi också har på alla våra dotterbolag. 
 
• Mutor och korruption
Om bolag inom Ewes gruppen blir ombeds att ge muta eller bedriva korruption kan detta aldrig accepteras. Vårt ambition är alltid att arbeta långsiktigt i de länder vi är etablerade, då måste vi visa gott omdöme och inte agera olagligt och omoraliskt. 

• Lokalt engagemang och utveckling 
Givet interna och externa förutsättningar uppmuntrar vi våra medarbetare att engagera sig i det lokala samhället och hjälpa till att utveckla det framåt. 

• Integration
Alla är välkomna att arbeta tillsammans med oss på Ewes. Vi arbetar med lika rättigheter för alla oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Det enda krav vi har är en ömsesidig respekt för varandra och ambitionen att utveckla Ewes framåt. 

• Kundintresse
Det är kunden som är förutsättningen för vår verksamhet. Vi eftersträvar att kunden skall se oss som en naturlig samarbetspartner, vi skall vara för dem en extern resurs lika intresserad av att hitta bra och effektiva lösningar som de själva. 

• Konfliktmineraler 
(Ewes har förbundit sig följande gällande konfliktmineraler ‘3TG’ – Tantalum, Tin, Tungsten och Guld Gold)
Alla bolag inom Ewes gruppen eftersträvar att vara ett föredöme för samhället. Hälsa, säkerhet och skydd för de människor som kommer i kontakt med våra produkter är högsta prioritet. Därför kräver vi också av våra leverantörer samma sociala ansvar, värnade om miljön och respekt för mänskliga rättigheter. Vårt ansvar gäller hela vår försörjningskedja.

Ewes säkerställer att våra produkter inte innehåller mineraler som kan komma från gruvor som finansierar konflikter inom den Demokratiska Republiken Kongo eller därtill kringliggande länder. Vi identifierar vilka av våra produkter som kan vara berörda och köper aldrig råmaterial från konfliktgruvor. Vi ställer samma krav på våra leverantörer att säkerställa att de produkter vi köper in inte innehåller några mineraler från konfliktområden.