ŠTA PROIZVODIMO ?

EWES Europe East d.o.o. je firma u sastavu EWES Grupe, koja se pre svega bavi proizvodnjom opruga. Kompanija je osmislila koncept inteligentnih rešenja opruga.  U našoj fabrici proizvodimo torzione opruge, kompresione opruge, zatezne opruge kao i sve druge vrste opruga po želji klijenata.

Takođe raspolažemo i delom proizvodnje za montažu višedelnih sklopova, čime klijentima nudimo i mogućnost sklapanja kompletnog proizvoda u našoj fabrici.

KLJUČNE VREDNOSTI

100% Pouzdanost

Naša firma garantuje 100% pouzdanost u isporuci, količini i kvalitetu.

Kontrola

Operativna kontrola u skladu sa ISO standardima dopunjena zahtevima koji su detaljno izloženi u ISO/TS 16949.

Tehnička podrška

Naša firma pruža tehničku podršku tokom čitavog veka trajanja proizvoda.

Fleksibilna proizvodnja

Fleksibilna proizvodnja opruga od prototipa do masovne proizvodnje (veoma velikih količina).

Efikasna proizvodnja

Efikasna proizvodnja i logička rešenja. Saradnja sa dobavljačima, od komponente do konačnog rešenja.

Usavršavanje

Spoljni i unutrašnji seminari na temu opruga za viši stadijum kompetencija u tehnologiji opruga.