Utan fjädrar stannar Världen

Vår affärsidé går ut på att lösa kundens konstruktions- och produktionsbehov av sammansatta komponenter med stålfjädern i centrum.

Det gör vi genom att erbjuda teknisk kompetens samt tillverkning och sammanfogning av stålfjädern med kringliggande komponenter - i en global närhet till kunden.

Nyheter