Miljöprodukter

Miljöbilder 9

Lång erfarenhet och tätt samarbete med kund har gett oss kunskap att utveckla och tillverka kundspecifika produkter med en modern maskinpark inom området mastelektrod, spiralelektrod och slangkorg.
Vi på EWES kan exempelvis bidra med råd beträffande utförande, dimensionering och materialval.
Allt tillsammans med en noggrann styrning av kvalité. 

Mastelektrod

Emissionselektrod

Slangkorg

Kedjetransportörer

Transportskruvar

Elevatorer

Ferroal