Code of Conduct

Codeofconduct Colleagues Webbmall EWES

EWES företagskultur sitter inte i väggarna

Med över 85 års erfarenhet vet vi att det är människorna inom bolaget som skapar kulturen.

Den röda tråden för vårt engagemang är långsiktighet så därför månar vi om våra medarbetare samtidigt som vi tar ansvar för orterna där vi verkar. Denna typ av engagemang förväntar vi oss även från våra partners. För oss är engagemanget nyckeln till en framgångsrik och hållbar framtid – tillsammans!

Ta del av EWES uppförandekod (engelsk version) »