Code of Conduct

Codeofconduct Colleagues Webbmall EWES

Människorna på EWES är EWES.

På EWES bryr vi oss om människorna och vår omgivning. Därför följer vi en särskilt framtagen uppförandekod. Utan människor står vi oss slätt. Vi är engagerade och månar om våra kollegor. För att tydliggöra detta har vi sammanställt en uppförandekod.

Det finns alltid ett WE i EWES.

Ta del av EWES uppförandekod (engelsk version)

Uppdaterad CoC EWES anställda