Elevatorer

Miljöbilder 14

EWES har sedan 1973, då Ferroal startades, tillverkat olika typer av transportörer för industriellt bruk med högt ställda krav på kontinuerlig drift. Därför är vi vana vid att kundanpassa elevatorer efter specifika behov. De kommer i standardutförande med en transportkapacitet på upp till 1000 ton/timme. Fråga oss om du har större behov.

Elevatorer arbetar efter centrifugalprincipen som innebär att de tömmer lasten utan tillförsel av extra kraft, genom att den kastas ur skoporna. Detta ställer krav på att materialet har en viss torrhet så att det inte fastnar. Materialets grovlek kan variera utan att störa driften. Vanligtvis används elevatorer för vertikal transport av bulkmaterial som korn, granulat eller pulver.

För krävande applikationer kan skoporna bultas och tillverkas i pressat stål. Du kan välja på bandelevatorer med förstärkt bälte eller kedjeelevatorer. Vi kan även installera slitstarka komponenter som tål höga temperaturer. Vi använder annars standardkomponenter för att hålla nere kostnaderna.

Mastelektrod

Emissionselektrod

Slangkorg

Kedjetransportörer

Transportskruvar

Elevatorer

Ferroal