Automotive

Automotive 1

Kundgrupp Automotive kännetecknas av APQP-processen vid produktframtagning

För att motsvara branschens krav har EWES valt att certifiera sig enligt ISO TS 16949.
Vår kärnkompetens ligger inom fjäderteknik som kopplats samman med kringliggande komponenter. Allt för att kunna erbjuda de kompletta lösningar som fordonsindustrin idag kräver. EWES har styrkan att kunna utveckla och levera allt från fungerande prototyper till serietillverkade produkter, i en global närhet till kunden genom våra produktionsanläggningar i Sverige, Östeuropa och Kina.   

Den snabba utvecklingen av nya bilmodeller innebär stora fördelar för kunden med oss som samarbetspartner i ett tidigt skede av ett nytt projekt. Med vår långa erfarenhet och stora kompetens bidrar vi med resurser som kommer våra partners tillgodo.

Nu kan ni designa era fjädrar på Solid Components.

Klicka här

Forest & Garden

Power

Leisure

Design

Medical

Automotive