Code of Conduct - Leverantörer

Codeofconduct Colleagues Webbmall EWES

Code of Conduct för EWES leverantörer

Att vara leverantör åt EWES innebär att man delar våra värderingar och vårt engagemang. 

Vi på EWES är engagerade och månar om våra kollegor men också om människorna i våra omgivningar. Därför vill vi att våra leverantörer visar samma engagemang. För att tydliggöra detta har vi sammanställt en uppförandekod.

Ta del av EWES Supplier Quality Manual Code of Conduct (engelsk version) »

EWES Supplier quality manual code of conduct