Transportskruvar

Miljöbilder 26

Den transporteringsprincip som transportskruvar bygger på har använts så långt bak i tiden som till den klassiska eran då grekerna filosoferade om livets olika aspekter.

Vi på EWES har tagit tillvara på denna princip och utvecklar idag kompletta transportskruvar genom EWES Ferroal.

De skruvtransportörer som EWES tillhandahåller kan användas för att transportera olika typer av material som är vanligt förekommande inom de flesta verksamheter, exempelvis flis eller pellets.

Den maximala kapaciteten för våra skruvtransportörer är upp till 200 ton i timmen.

Transportskruvarna är tillverkade med kvalité och uthållighet i åtanke, vilket också kommer att minska dina kostnader för underhåll och tid då skruvtransportören är ur bruk.

Förutom driftsäkerheten, är våra transportskruvar tillverkade för att vara effektiva och energisnåla.

Kontakta oss för mer information om eventuellt behov av kärna, O eller U-skruvar, diameter och gängstigning samt längder. Våra skruvar finns i rostfritt material.

Mastelektrod

Emissionselektrod

Slangkorg

Kedjetransportörer

Transportskruvar

Elevatorer

Ferroal