EW11 Anton Machine EWES

EWES storsatsar och bygger om pressavdelningen

För att nå sina strategiska mål och ha norra Europas modernaste maskinpark genomgår pressavdelningen på EWES en total makeover.

Under våren och sommaren 2022 har ett intensivt ombyggnadsarbete pågått på EWES. Anledningarna är flera och vi tog en pratstund med Anton Svensson, vd, för att få reda på mer om ombyggnationen på pressavdelningen.

Vad är det som händer på pressavdelningen?
Ja, på pressavdelningen händer det grejer! Vi vill öka kapaciteten för press och stans, vi behöver få mer lageryta till våra råmaterial och vi behöver skapa plats för kommande maskinvesteringar.

Så pressavdelningen kommer att bli full med maskiner?
Vi väntar på en hel del maskiner. En lista ser ut så här:

  • Fjäderslipmaskiner, 3 st
  • Verktygsslip, 1 st
  • Större presskapacitet, 1 st
  • CNC-fjädermaskin, 1 st
  • Förstärkning på bandsidan, 1 st

Det var en hel del investeringar?
Det är superkul med dessa investeringar och man kan säga att det händer mycket på EWES. Investeringarna är ett led i vårt strategiska mål att ha norra Europas modernaste maskinpark men det finns förstås flera fördelar än de rent tekniska.

 

Berätta om fördelarna.
1. Energisamordning
En viktig fördel med ombyggnationen och investeringarna är att vi vill samordna energin. En och samma medarbetare kommer att kunna både övervaka och köra maskinerna. Detta innebär att vi kan minska energiåtgången och faktiskt kunna stänga ner vissa av maskinerna vid behov. De nya maskinerna skapar dessutom en mer energieffektiv produktion. Detta är viktigt för oss i vårt arbete med FN:s globala mål, nummer 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” (Läs mer om mål 12 här)

2. Ökat lager av råmaterial
Tack vare ombyggnationen frigjordes mer yta till vårt lager av råmaterial. De senaste åren har varit svajiga ur omvärldsperspektiv. Stigande råvarupriser, ökade transportkostnader och skenande energipriser är exempel som drabbar länder runt om i världen. Genom att vi får ett större lager av råmaterial är vi mer flexibla och säkrar upp produktionen.

3. Bättre för EWES kunder
Även om vi inte i denna artikel inte kan gå in i detalj kring alla våra kommande maskininvesteringar så inverkar de positivt på våra affärer. Förutom att vår kapacitet ökar så medför ny teknik att till exempel verktygskostnaderna i vissa fall minskar radikalt. Vi får också kortare ställtider och möjlighet att köra kortare serier. Sammantaget innebär detta lägre priser och snabbare leveranser. Det brukar uppskattas av kunderna.