Vi vill tacka alla som besökte EWES monter på Elmia Subcontractor 2023.

Vi har haft tre fantastiska dagar. Vilken mötesplats Elmia Subcontractor är! 

Vi har …

  • Träffat både nya och befintliga kunder

  • Pratat fjäderteknik 

  • Informerat om satsningar

  • Minglat med branschfolk 

Vi fram emot Elmia Subcontractor 2024, 12–14 november men vi ses säkert innan dess!

Team EWES – Elmia Subcontractor 2023

Erika Jonasson, Maria Andersson, Jan Ingvarsson och Jakob Göthberg