EWES är ett globalt företag med lokal närvaro

Långt före Agenda 2030 så insåg vi på EWES att vi ville finnas där kunderna finns. Faktum är att vår finaste exportvara är det vi kallar The power of WE.

EWES grundades i Bredaryd år 1935 i en trakt präglad av sten och mager jordbruksmark. Här har invånarna historiskt fått lära sig att vara kluriga och uppfinningsrika för att förvandla stenig jordbruksmark till middag på bordet. En annan sak vi har fått lära oss är att ta hand om våra tillgångar och vårda dem. Den inställningen hade vi nytta av under den stora flyktingströmmen från forna Jugoslavien under 1990-talet när EWES Group såg dagens ljus.

Dotterbolag i Serbien år 2004
1989 revs Berlinmuren. Två år senare utbröt inbördeskrig i forna Jugoslavien när republik efter republik utropade självständighet. En stor flyktingström nådde Sverige och även den lilla orten Bredaryd. Vi begåvades med medarbetare från forna Jugoslavien och plötsligt gavs möjlighet att starta vårt första dotterbolag i Serbien år 2004. 

EWES-Anton-Svensson-CEO-locally-globally

Anton Svensson, vd på EWES, berättar:
Genom medarbetarna från forna Jugoslavien försågs vi med språkkompetens och vi förstod att Jugoslavien var ett industrialiserat land med en maskinpark liknande vår egen. Eftersom vi var för små för att förhandla om till exempel skattelättnader behövde vi anställa medarbetare med kunskap om industriproduktion och fjäderteknik från dag ett. Sagt och gjort!

Samtidigt som EWES etablerade ett dotterbolag i Serbien pågick ett samarbete i Hongkong genom en underleverantör. Vi kände att vi det fanns ett växande behov i Asien och 2005 etablerade vi ett dotterbolag även i Kina.

 

 

Ungefär på samma sätt arbetade vi med uppstarten av det bosniska dotterbolaget år 2013. På moderbolaget i Sverige arbetare duktiga maskinställare med bosnisk ursprung. Med hjälp av deras språk- och maskinkunskaper föll det sig naturligt att arbeta upp en enhet i Gradiska. Rent affärsmässigt är det ett utmärkt geografiskt läge eftersom möbelindustrin i Europa har ett viktigt nav här.

EWES-Daniela-Gorsic-HR-locally-globally-website

Daniela Gorsic, HR-specialist för EWES Group, hur fungerar arbetet på dotterbolagen?
Dotterbolagen sköter sig själva även om arbetet samordnas från moderbolaget. EWES Group består av dotterbolag med egna kunder och egen tillverkning. Vi följer nationella regler för säkerhet på arbetsplatsen, arbetsvillkor, föräldraledighet och så vidare men vi tecknar extra försäkringar när vi, med svenska mått mätt, tycker att det finns brister. Till exempel har våra kinesiska medarbetare extra skydd när det gäller socialförsäkring och föräldraförsäkring. Eller som vi brukar säga, det finns alltid ett WE i EWES.

The power of WE
EWES består av 120+ medarbetare i Sverige, Bosnien, Serbien och Kina. Tillsammans skapar vi vår finaste exportvara, nämligen EWES-andan, The power of WE. Men det är inte det enda. Vårt fokus på lokalproducerat innebär att vi inte skickar produkter över hela världen utan vi jobbar aktivt för att hålla klimatavtrycket så litet som möjligt. Tillsammans kan vi förändra världen på många olika sätt. Vi försöker alltid göra vårt bästa och visa engagemang i de länder där vi verkar.