Industrisvenska på EWES

Från vänster till höger: Mohammad Idriss, Florin Suciu, Mohammed Badee Bawadekji, Ann-Carolin Pollack, Marius Florin, Serghei Trofan, Ivan Lacusta och Abdul Kader

EWES delaktiga i pilotprojekt
Industrisvenska

Som ett led i vårt partnerskap med Campus Värnamo har vi på EWES haft den stora förmånen att vara regionens enda företag för pilotprojektet ”Industrisvenska”. 

Moderbolaget EWES AB är verksamt i en trakt präglad av aktivt företagande och vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom partnerskapet med Campus Värnamo deltar vi i diskussioner och arrangemang kring kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser.

Som enda företag i regionen har vi deltagit i pilotprojektet ”Industrisvenska”, vilket innebar att intresserade medarbetare genomgick tio lektioner av industrisvenska, ledd av Ann-Carolin Pollack, en erfaren SFI-lärare. Daniela Gorsic, HR-chef på EWES, kommenterar projektet:

”Industrisvenska har varit mycket värdefullt och uppskattat, både för oss som arbetsgivare och för deltagarna.”

Under kursen har deltagarna lärt sig inte bara verktygens namn utan också företagets policys och deras betydelse. Ämnen som reklamationshantering har varit särskilt betonade, med fokus på att skapa en inkluderande miljö där misstag ses som gemensamma lärdomar, förankrade i EWES kultur av delat ansvar, känt som ”The power of WE”.

Daniela påpekar också att vardagliga rutiner som avfallssortering kan vara utmanande för dem som kommer från länder utan en etablerad källsorteringskultur. Genom ord och bilder har deltagarna fått förklaringar till varför och hur man sorterar avfall.

Slutligen, förutom att deltagarna från Moldavien, Kina, Etiopien, Syrien och Rumänien har fått nya kunskaper, har även ledarna på EWES fått en ökad medvetenhet om vikten av deras kommunikation.

”Vi har fått lära oss att allt vi säger är betydelsefullt.” Ordvalen är viktigare än vi tror”, avslutar Daniela.

Några röster från utbildningen i Industrisvenska

Vi frågade tre deltagare vad som var det bästa med utbildningen. Vi frågade också om de tycker att Industrisvenska ska finnas på fler företag.

Industrisvenska EWES

Från vänster: Florin Suciu, Jian Cheng och Sallam Mufid Sallom

Florin Suciu
Florin arbetar på verktygsavdelningen. Han har varit på EWES lika länge som han har bott i Sverige – i sex år. Ursprungligen kommer han från Rumänien. Han tycker att det bästa med att arbeta på EWES är att det aldrig är tråkigt.

”Det bästa med utbildningen är att den har hjälpt mig förstå jobbets villkor. Jag anser absolut att Industrisvenska bör finnas på fler företag. Det underlättar.”

Jian Cheng
Sedan nästan två år tillbaka har kinesiska Jian arbetat med montering och slipning på EWES. Hon har bott i Sverige i 14 år. Jian ser det som en nyinflyttads plikt att arbeta, studera, lära sig svenska samt umgås och äta tillsammans med kollegorna.

”Det bästa med Industrisvenska är att jag har lärt mig många nya ord och industrispecifik kunskap. Jag tycker att Industrisvenska bör finnas på fler företag.”

Sallam Sallom
Sallam är född i Palestina och kom till Sverige år 2018. På Slipen har Sallam arbetat i ett år. När det kommer till EWES har han inget annat än positiva ord att säga; trevliga kollegor och bra chefer. Han vill särskilt framhålla Daniela, som enligt honom är den bästa HR-chefen som finns.

”Det bästa med Industrisvenska var att läraren förklarade allt vi inte förstod. Hemläxan tyckte jag var en bra idé. Självklart bör Industrisvenska finnas på alla företag!”