Monteringsanvisning för ljudabsorberande skruvar

Så här fungerar det

Ljudabsorbenten EWES Sound Fastener ersätter vanliga gipsskruvar konstruktioner med träregel och gips. Absorbenten skapar ett avstånd mellan träregeln och gipsskiva med hjälp av fjädern i den tredelade konstruktionen. Detta förhindrar ljudvågor att fortplanta sig genom vägg- eller tak. Genom vår unika bits monteras ljudabsorbenten på liknande sätt som en vanlig gipsskruv skruv.

Instruktion

1. Använd en skruvdragare och placera bitsen på den.

2. Fäst EWES Sound Fastener på bitsen och se till att den främre delen av ljudabsorbenten också har grepp på bitsen.

3. Pressa skivan mot regeln och pressa ljudabsorbenten mot gipsskivan så att fjädern lätt trycks ihop. Montera sedan ljudabsorbenten till dess överdel är strax under gipsskivans yta.

4. Fortsätt på samma sätt tills hela gipsskivan sitter fast. Avståndet mellan ljudabsorbenterna beror på föreskrifterna, men en riktlinje är minst 10 Sound Fastener /m2. Montera längs med kanten av gipsskivan med minst 12 mm avstånd från kanten.

5. När ljudabsorbenten är på plats släpper du trycket mot gipsskivan. Gipsskivan trycks sedan ut av fjädrarna 1-2 mm. I tak blir avståndet något längre på grund av skivornas vikt.

6. Om ytterligare skiva ska monteras görs detta med lim eller skruv som ger en säker förankring med den inre gipsskivan. Observera att den yttre gipsskivan endast ska fästas på den inre skivan, inte på träregeln.

7. Spackling och tätning sker enligt gipsskivetillverkarens anvisningar och kräver ingen speciell anpassning på grund av att EWES Sound Fastener har monterats.