Shit! Den nya maskinen är för stor!

EWES underhållschef, Peter Josefsson, fick riva sig i huvudet både en och två gånger när NC-maskinen från Bihler skulle installeras.

Peter, tre snabba!

 1. Hur länge har du jobbat på EWES?
  Nio år ungefär

 2. Vad gör du på EWES?
  Jag jobbar som underhållschef, så jag sköter det löpande underhållet av både maskinpark och fastighet. Jag har även ansvar för verktygsavdelningen.

 3. Vilken är din favoritfjäder och varför?
  Jag har nog ingen speciell favorit utan istället vill jag lyfta mina fantastiska kollegor. De har ett enormt kunnande om fjädertillverkning och jag har nog aldrig stött på ett problem som inte någon av dem har kunnat hjälpa mig med.

  Slutsats:

  Även om EWES maskinpark är fantastisk så är det fortfarande medarbetarna som gör skillnaden

Innan vi berättar mer om utmaningarna med att få Bihler-maskinen på plats och vilka fördelar den ger dig som kund, så låt oss först kort rapportera om satsningen på pressavdelningen.

I en tidigare artikel har vi berättat om storsatsningen som äger rum på EWES pressavdelning. Layouten har ritats om för att skapa ett bättre arbetsflöde. En ny presshall har gjorts iordning för att få plats med alla nya investeringar. Verktygsunderhåll, som tidigare jobbade i källarplanet, har flyttat in till presshallen vilket ger en supersnabb och smidig verktygsflytt vid underhållsarbete.

Målet med ombyggnationen har varit att ge kunderna (och oss själva) en av norra Europas modernaste maskinparker. En av kuggarna i denna satsning är den hypersnabba NC-maskinen, Bihler Grm-Nc, som i skrivande stund enbart finns i en handfull exemplar i Norden. I presshallen hittar du också tre automatpressar med 25, 50 och 125 tons presskraft samt fyra mekaniska flerslidspressar. Alla maskiner kommer att skötas av ett fåtal Bihlerutbildade medarbetare och ambitionen är att maskinerna ska kunna producera dygnet runt.

Tillbaka till maskininstallationen

När den 11 ton tunga maskinen skulle installeras var det inte helt problemfritt. Peter Josefsson, underhållschef på EWES berättar att takhöjden ställde till det.

– Det var inte helt enkelt att få in maskinen eftersom takhöjden var för låg på flera platser i fabriken. Vi blev tvungna att riva en av innerväggarna samt ta upp ett större hål i ytterväggen för att få in maskinen. När vi sedan skulle förflytta maskinen så var utmaningen att golvytan delvis bredde ut sig över ett källarplan. Maskinen väger 11 ton så det fanns en viss oro över att golvet skulle ge vika, så vi var noga med att staga upp källartaket ordentligt. Men, hela flytten gick bra och bara någon dag senare var Bihlers tekniker på plats för igångsättning av maskinen.

Kan du beskriva fördelarna med maskinen som placerar EWES på kartan?

– Maskinen är en servostyrd flerslidspress. Det innebär att vi kan forma en detalj från flera olika håll. Det i sin tur innebär att vi kan producera mycket komplicerade detaljer i hög hastighet samtidigt som materialet används maximalt. Eftersom vi har möjlighet att optimera produktionen i realtid kan vi se hur mycket av maskinens kapacitet som faktiskt används och var det finns tid att spara. För kunden innebär detta att vi har extremt korta ställtider och att vi kan producera med dubbla hastigheten, ibland mer.

Extremt korta ställtider säger du – hur kommer det sig?

– Mycket av förklaringen till de korta ställtiderna ligger i verktygsbytena. Om vi jämför de gamla maskinerna med den nya så är verktygsbytena nästan som att jämföra natt med dag. I den gamla maskinen var det ett mycket arbetsintensivt och tidskrävande arbete. Hela maskinen behövde dessutom ställas om manuellt efteråt. I den nya NC-maskinen är hela detta arbete automatiserat och går mer eller mindre att utföra med en knapptryckning. Vi kommer även att kunna använda oss av Bihlers LEANTOOL-koncept med standardiserade verktygsdelar vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder betydligt billigare verktyg, upp till 70 procent faktiskt.