ewes-kvalitetschef-karin-andersson

Karin Andersson, kvalitetschef på EWES

Vad innehåller fjäderstål?

Innehållet i fjäderstål mäts ned till hundradels gram i fordonsindustrins globala databas

Hylla med råmaterial på EWES lager

Hylla med råmaterial

Spårbart betyder hållbart för oss på EWES

På vår fabrik i Bredaryd tillverkas varje månad knappt 15 miljoner olika sorters fjädrar. De gör sitt jobb på varierande sätt för olika branscher, men en gemensam nämnare är spårbarheten. Vi lät Karin Andersson, kvalitetschef, förklara hur det hänger ihop.

Råmaterialet som EWES använder för att tillverka fjädrarna består av 70–80 procent återvunnet material. Vi värdesätter långvariga relationer med leverantörerna och byter sällan ut någon. För att säkerställa att kvalitet och hållbarhet upprätthålls arbetar vi och våra leverantörer enligt IATF16949 samt ISO-certifieringarna 9001 och 14001. Eftersom merparten av tillverkningen inom EWES Group sker i Europa så är även leverantörerna till största delen europeiska och representerar leverantörer från Sverige, Tyskland, Belgien och Spanien.

På frågan om vad som händer med återvinning av EWES eget material berättar Karin att råmaterial sorteras efter kvalitet redan vid maskinen eller i speciella containrar ute i produktion. Men det är förstås inte bara råmaterial som sorteras hos EWES. Även plast, well, trä, elektronik, spilloljor och skurvatten är exempel på saker som tas tillvara, bokförs och skickas för återvinning.

Spårbarhet kan mätas i hundradels gram
Karin berättar att det finns en global databas för fordonsindustrin. Här registeras allt material för att en bil ska kunna återvinnas i alla sina beståndsdelar. I databasen hamnar även fjädrar tillverkade av EWES. Hon visar ett exempel på en fjäder tillverkad i rostfritt fjäderstål. Fjädern väger 19,1 gram och innehållsförteckningen avslöjar vad fjäderstålet består av, ned till hundradels gram.

Relaterade länkar
Code of Conduct för leverantörer