EWES kundsupport når hela vägen fram

Vilka möjligheter har du att påverka emballage och försändelser som skickas från EWES? Alla, i stort sett! Du kan välja leveransdag, hur försändelsen ska emballeras, hur många produkter ni vill ha i varje förpackning och så vidare. Sandra Haglund, kundsupport outbound, berättar mera i filmklippet.

Så här kommer du i kontakt med Sandra Haglund 
Utlastning@ewes.se eller 072-819 83 63