EWES maskininvestering gynnar kunderna

Peter Josefsson, underhållschef på EWES, tipsar om hypersnabba NC-maskinen som faktiskt är en win-win-situation för både EWES och dig som kund.

EWES senaste maskininvestering är en servostyrd flerslidspress från Bihler. Maskinen är mångsidig och erbjuder produktion av olika sorters bladfjädrar men också plåtbleck och tråddetaljer. Maskinen möjliggör produktion av mycket komplicerade detaljer och snabbt går det! 

Peter berättar att produktionshastigheten kan fördubblas och ställtiderna är extremt korta eftersom verktygsbytena är automatiserade och mer eller mindre sker med en knapptryckning. Allt som allt innebär detta att verktygskostnaden för kund kan bli upp till 70 procent lägre!